• Atletika na ZŠ Emila Zátopka Zlín

    ZŠ Emila Zátopka Zlín velmi úzce spolupracuje s Atletickým klubem Zlín z.s. a ve vzájemné spolupráci připravují výběr žáků a žákyň třetích, čtvrtých a zejména pátých ročníků do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na královnu sportů – ATLETIKU.

    Český atletický svaz vytipoval 36 základních škol v ČR, které jsou zahrnuty do výše uvedeného programu. Tato centra jsou obsazena profesionálními trenéry. Tento trenér organizuje koncepci sportovní přípravy žáků sportovních tříd a ve spolupráci se smluvními trenéry se zároveň podílí na tréninkovém procesu přímo. Jedním z center je i Atletický klub Zlín z.s.. Sportovní třídy jsou umístěny na ZŠ Emila Zátopka ve Zlíně. Trenéry jsou Šárka Večerková a Lukáš Vojtek.

    Ruku v ruce - atletika se školou

    Do sportovních tříd se zaměřením na atletiku jsou žáci vybíráni ve 3.,4. a 5. ročníku ZŠ, kde navštěvují sportovní třídy při ZŠ Emila Zátopka Zlín.

    Ve čtvrté a páté třídě děti absolvují pod vedením zkušených trenérů 2x týdně trénink (zpravidla 2 vyučovací hodiny) formou her a dalších sportovních aktivit, které jsou úměrné jejich věkové kategorii. Současně se postupně seznamují i s technikami jednotlivých atletických disciplín. Během školního roku absolvují dvě soustředění, a to podzimní a jarní.

    Od 6. třídy mají žáci dvě hodiny tělesné výchovy a dvě hodiny sportovní výchovy týdně. Hodiny sportovní výchovy probíhají pod vedením trenéra a pedagoga. Mimo atletiky se učí žáci gymnastiku a míčové hry. Soustředění pro žactvo je organizováno s ohledem na atletickou sezonu na halové, které probíhá v Ostravě koncem ledna, kde nejvíce využíváme krásnou atletickou halu. Letní soustředění se koná v Hluku zhruba v půlce srpna, kdy se připravují děti na vrchol žákovské sezony, která bývá v září a říjnu.

    Atletika je sport individuální, kde může uplatnit svůj talent téměř každý, protože si může vybrat ze škály disciplín (vrhy, skoky, běhy na krátké i dlouhé tratě). V atletice existuje ale také soutěž družstev, kde všichni žáci sportovních tříd jsou zapojeni v soutěži ať mladšího nebo staršího žactva nebo atletické přípravky.

    Kolektivní tréninky:

    jsou po vyučování a začínají zhruba od 15 – 16,30 hodin (pro 6. a 7.třídu) mají žáci třikrát týdně. Na konci sedmé třídy jsou zařazováni k individuálním trenérům a trénink je minimálně 3x – 4x týdně.

    Žáci 4. a 5. tříd mají tréninky dvakrát týdně, začínají jim v návaznosti na vyučování, aby vyplnily prostor bezprostředně po výuce a v odpoledních hodinách se děti mohly věnovat přípravě do školy či dalším aktivitám. Tréninky jsou vedeny v duchu atletické přípravky, která při AK Zlín funguje již několik let.

    Pokračování po základní škole na profesionální úroveň

    Ve Zlíně existuje sportovní gymnázium, kde mohou žáci pokračovat ve zvoleném sportu a mohou skloubit studium se sportovním zaměřením. Rovněž tak je pro Zlín vytvořeno i Centrum talentované mládeže.

    Vážení rodiče, s blížícím se termínem výběru dětí do sportovních tříd atletiky zvažte, prosím, možnost pro vaše dítě přejít na ZŠ Emila Zátopka ve Zlíně a naplnit volný čas svých dětí pohybem.

    Výběr do sportovních atletických tříd proběhne ve středu 24. 4. 2024 v 16:00. 
    Disciplíny jsou: 60 m, dálka, kriket a 1 500 m (5.tř.), 800 m (4. tř.) a 400 m (3. tř.)
    Sportovní obuv i oblečení sebou.

     

    Kontakty na trenéry

    Šárka Večerková, tel. 604 251 805, email sarkavecerkova@atletikazlin.cz

    Lukáš Vojtek, tel. 774 437 268,email info@atletikazlin.cz

    Pavla Kotopulosová, tel. 777 736 786, email kotoska@atletikazlin.cz

 • Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace
  tel. 778 714 206

  email skola@zsezzlin.cz