• Zlínský plavecký klub

    

   • Zlínský plavecký klub – SHARKS byl založen v létě roku 2010. Za jeho zrodem stojí zlínští plavci, kteří v minulosti prošli sportovními plaveckými třídami i střediskem vrcholového sportu. V současné době pečujeme o 36 žáků ze Základní školy Emila Zátopka a o desítku plavců, kteří po absolvování plaveckých tříd setrvávají v tréninkovém procesu v rámci studia na sportovním gymnáziu. Nabízíme celotýdenní koordinaci výuky a tréninku, závody v České republice i v zahraničí, plavecká soustředění, lyžařské kurzy, kvalifikované trenéry, skvělý tým a plno příjemných, nejen sportovních, zážitků.

    Charakteristika
    Hlavním cílem je všestranný rozvoj plavců v dětském a juniorském věku, zaměřený na všeobecnou sportovní zdatnost, obratnost a dynamiku pohybu. Upřednostňujeme přirozenou motivaci k tréninku a odmítáme jednostrannou a nezáživnou plaveckou dřinu.

    Plavání
    Plavání je bezpečný sport, který zlepšuje obecnou zdatnost. Rovnoměrně posiluje všechny svalové skupiny a zlepšuje funkci kardiovaskulární a dýchací soustavy. Vodní prostředí umožňuje různorodý pohybový rozvoj a je šetrné k pohybovému aparátu.

    Sportoviště
    Zlínský plavecký klub využívá ke své činnosti 25m a 50m bazén v Lázních Zlín, tělocvičny ZŠ, posilovnu, funkční tělocvičnu a atletický stadion ve Zlíně.

    Trenérské obsazení
    Tréninky jsou vedeny kvalifikovanými trenéry. Trenéři jsou sportovci s úspěšnou plaveckou kariérou a sami jsou absolventy 1. ZŠ Emila Zátopka a sportovního gymnázia ve Zlíně.

    Rozvrhy tréninků
    Rozvrhy tréninků koncipujeme tak, abychom vytvořili základní návyky na správný režim dne. Upřednostňujeme trénování každý den ve stejném čase a odmítáme trénování ihned po obědě. Ranní tréninky přidáváme postupně s věkem, nanejvýš každý druhý den a v pozdějším čase, aby nedocházelo k omezování spánku.

    Účast na závodech
    Pravidelně jezdíme na plavecké závody, které zařizujeme v plném rozsahu. Některé závody jsou pro žáky ST povinné. Nabízíme motivační a hodnotící systém výkonnosti.

    Soustředění
    Pořádáme plavecká soustředění a lyžařské kurzy.

    Regenerace
    Využíváme hodiny kompenzačního cvičení, protahování a jógy, dále whirlpool a páru. Nabízíme fyzioterapeutické a masérské služby. Lékařské sportovní prohlídky organizujeme ve specializovaném pracovišti.

    Možnost získání licence
    Od 15 let je možné získat základní trenérskou nebo rozhodcovskou licenci. Nabízíme možnost brigády v plavecké přípravce.

     

    Kontakty

    Kancelář klubu
    Jitka Khainová, tel. 775 008 308

    Předseda klubu
    RNDr. Aleš Macek, tel. 777 747 888

    Vedoucí sportovních tříd
    Mgr. Petra Vybíhalová, tel. 577 006 435

    Trenér 4. – 5. ročníku
    Bc. Jan Slíva

    Trenér 6. – 7. ročníku
    Bc. Zdeněk Vaněčka

    Trenér 8. – 9. ročníku
    Bc. Gabriela Chudárková

     

    Sledujte nás

    zpk@zlinskyplaveckyklub.cz
    https://www.facebook.com/SharksZlin
    https://www.instagram.com/_zlpk/

 • Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace
  tel. 778 714 206

  email skola@zsezzlin.cz