• ŠKOLNÍ DRUŽINA

   Školní družina při 1. ZŠ Emila Zátopka Zlín je určena pro žáky 1. – 4. ročníku.

   Ve školní dny je otevřena v ranních a odpoledních hodinách. Děti zde mají dostatek prostoru k odpočinku, hře, sportu a dalšímu zájmovému vzdělávání. Naše školní družina má 3 oddělení, které v letošním školním roce  navštěvuje 67 žáků.

   1. oddělení - Vladimíra Bachanová
   2. oddělení - Jitka Stará
   3. oddělení - Ludmila Slováková

   Telefon do školní družiny 731 051 163

   Provozní doba a režim školní družiny

   Ranní družina je v provozu od 6:00 – 7:40
   Odpoledn
   í školní družina je v provozu od 11:40 – 17:00
   Odpolední odchody dětí domů jsou možné od 12:30
   Po skončení vyučování žáky na oběd odvádí vychovatelky školní družiny.

   Organizace činnosti ve školní družině:

   • Příchody dětí do ranní družiny od 6:00 h, děti přichází dovnitř přes hlavní vchod školy.
   • Odpolední družina je od 11:40 do 17:00 h.
   • Odpolední odchody dětí domů z družiny jsou možné od 12:30
   • Dítě jde domů samo ze školní družiny pouze na základě písemného zápisu rodičů.
    Děti nelze v žádném případě pouštět ze školní družiny po telefonickém sdělení.
   • Pro vyzvedávání dětí slouží systém Bellhop.

   Podmínky pro přihlašování a odhlašování žáků

   Do školní družiny docházejí žáci prvního až čtvrtého ročníku 1. stupně ZŠ.
   Dítě je do školní družiny přijímáno na základě písemné přihlášky – zápisního lístku.

   Platba za školní družinu

   Měsíční poplatek činí 250,- Kč za pololetí (září - leden, únor - červen)
   Poukazuje se bezhotovostně na účet školy 1422678369/0800.
   Do zprávy pro příjemce se uvádí jméno dítěte, třída a variabilní symbol se uvádí 11111.

 • Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace
  tel. 778 714 206

  email skola@zsezzlin.cz