• LEDNÍ HOKEJ na ZŠ Emila Zátopka Zlín

     

    Spojení ledního hokeje se školou ZŠ Emila Zátopka

    Vážení rodiče, ve spolupráci s hokejovým klubem Berani Zlín se snažíme vytvořit co možná nejlepší podmínky a spolupráci v propojení sportu a vzdělání dětí. Ne každé dítě se stane v budoucnu profesionálním hráčem ledního hokeje, proto je důležité vnímat vzdělání dětí jako zásadní.

    Nabídka vzdělávání pro hráče ledního hokeje
      -
    dokonalé propojení vzdělání a tréninkového procesu hráčů ledního hokeje
      - přizpůsobený školní rozvrh
      - výuka na ZŠ Emila Zátopka není narušena tréninky (žáci jsou soustředěni ve sportovních třídách, kde mají       možnost trénovat a účastnit se mistrovských zápasů společně, aniž by to vyžadovalo zásah do vyučovacího rozvrhu a nebyla narušena výuka jejich absencí ve škole)
      - bezpečné přesuny škola – zimní stadión, pod dohledem vyučujících nebo klubových trenérů
      - v rámci školní docházky jsou hodiny TV přizpůsobeny k potřebám tréninku ledního hokeje, např.: rozvoj v kompenzačních cvičeních, kondice, koordinace, všestrannost, aj.
      - na školní rozvrh navazuje trénink, děti mají více volného času
      - spolupráce třídních učitelů s trenéry na každodenní bázi

    V systému, který je založen na komunikaci, vzájemné spolupráci rodičů, učitelů a trenérů vyrostla řada úspěšných hokejistů, ale i řada úspěšných osobností, kteří jsou jedineční ve svém oboru.

     

    Rozdělení kategorií a pravidla:

    Přípravka + škola bruslení: Zde se děti učí základům bruslení, nejprve se učí bez hokejky, po dosažení určitého stupně výkonnosti se učí bruslit i s hokejkou. V této kategorii děti ještě nehrají soutěže ani se nezúčastňují přátelských zápasů. Počet tréninků v týdnu jsou tři.

    1. třída: Ideální vstup po zápise na základní školu Emila Zátopka. Již v této kategorii nabízíme propojení tréninkového procesu se školu. Tréninky jsou v těchto kategoriích téměř vždy mimo školní docházku. Tréninky ledního hokeje jsou v této kategorii zaměřeny na bruslení, techniku hole a základní dovednosti s kotoučem. Hráči se účastní minihokeje – nehraje se organizovaná soutěž. Děti hrají pouze přátelská utkání po dohodě dvou, nebo více klubů. Tato kategorie trénuje 3x za týden.

    2. třída: Kategorie, ve které je kladen důraz na bruslení, techniku hole a základní dovednosti s kotoučem. Hráči se účastní minihokeje – hraje se již organizovaná soutěž v rámci Zlínského kraje. Tréninky jsou v těchto kategoriích téměř vždy mimo školní docházku. Dětí trénují 3-4x týdně.

    3. třída: Kategorie, ve které je kladen důraz na bruslení, techniku hole a základní dovednosti s kotoučem. Hráči se účastní minihokeje – hraje se již organizovaná soutěž v rámci Zlínského kraje. Tréninky jsou v těchto kategoriích téměř vždy mimo školní docházku. Dětí trénují 4x týdně.

    4. třída: V této kategorii děti trénují 4x týdně, tréninky jsou již součástí školního rozvrhu. Mužstvo hraje opět soutěž v minihokeji, ale jen do konce roku, od začátku nového roku již děti hrají na velké hřiště. V případě vyššího počtu dětí – nad 30 dětí klub přihlašuje do soutěže na celé hřiště dvě družstva, tak aby všechny děti mohli hrát utkání.

    5. – 9. třída: Kategorie, kde se již hraje na celé hřiště dlouhodobá soutěž – klub má v každé kategorii pouze jedno družstvo. Zde se rozvíjí hlavně herní činnosti jednotlivce a zdokonaluje bruslení. K zápasům lze nominovat maximálně 20 hráčů + 2 brankáře. V případě vyššího počtu je umožněno hráčům, kteří by nebyli tak často nominováni k utkání, hraní za jiný klub v okolí ve stejné soutěži, a to formou hostování. Je to vždy jen nabídka, ne povinnost. V této kategorii se taktéž trénuje 5x týdně. Po studiu ZŠ mají děti možnost pokračovat v hokejové akademii Zlín a vybrat si dle svého zájmu a zaměření studijní obor.

    Klub vždy na začátku a konci sezóny uspořádá informační schůzku s rodiči, tak aby rodiče byli vždy dobře informovaní o dění v klubu a ve škole (schůzky se účastní vedení školy ZŠ Emila Zátopka a vední klubu Berani Zlín). V případě zájmu rodičů je možné po dohodě uspořádat schůzku i mimo tyto termíny a řešit tak individuální záležitosti.

    Odkaz na stránky hokejového klubu: www.beranizlin.cz

     

    KONTAKTY

    Šéftrenér mládeže
    Zdeněk Sedlák
    sedlak@beranizlin.cz

    Sekretář klubu
    Radek Pšurný
    psurny@beranizlin.cz

 • Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace
  tel. 778 714 206

  email skola@zsezzlin.cz