• ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

   Školní poradenské pracoviště je partnerem žáků a jejich rodičů při cestě za vzděláváním.

    

   Vedoucí školského poradenského pracoviště
   Výchovný poradce

   Mgr. Kateřina Korcová, tel. 778 774 508
         email
   korcova@zsezzlin.cz
   (kabinet 508)

    

   Kariérový poradce
   Ing. Alice Ernestová, tel. 778 774 511
         email ernestova@zsezzlin.cz (kabinet 511)

   Metodik prevence
   Mgr. Martin Bartoš, tel. 778 967 406
        
   email bartos@zsezzlin.cz (kabinet 406)

   Školní psycholog, speciální pedagog
   dr. Marcela Křenovská, PhD., tel. 778 716 310
         email krenovska@zsezzlin.cz (kabinet 310)

   Speciální pedagog
   Věra Balejová, tel. 778 774 506
         email
   balejova@zsezzlin.cz (kabinet 506)

    

   Školní poradenské pracoviště podporuje učitele, žáky i rodiče při náročnějších situacích ve vzdělávání a pomáhá jim hledat dlouhodobá řešení, která jsou v nejlepším zájmu konkrétního dítěte. Poskytuje individuální konzultace i preventivní skupinové aktivity pro třídní kolektivy. Může se na něj obrátit kdokoli ze zaměstnanců, rodičů i dětí naší školy.

   Veškeré poradenské služby jsou pro žáky a zákonné zástupce poskytovány zdarma.

 • Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace
  tel. 778 714 206

  email skola@zsezzlin.cz