• DIGITALIZUJEME ŠKOLU
  Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1

  V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:  
  -  k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti); 
  -  k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

   

  ŠABLONY OP JAK I pro ZŠ Emila Zátopka Zlín
  Operační program Jan Amos Komenský

  Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.
  Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006067

  EU, MSMT

   

  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP ZLÍN III

  Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání rozvíjením společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb v ORP Zlín a vyhodnocování přínosů této spolupráce.

  EU, MSMT

   

  PROJEKT GRAMOTNOSTI na ZŠ Emila Zátopka Zlín

  Usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol. Podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

  EU, MSMT

   

  DIGITALIZUJEME ŠKOLU
  Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1

  V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

   

 • Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace
  tel. 778 714 206

  email skola@zsezzlin.cz