• VEDENÍ ŠKOLY

    Ředitel školy
    Mgr. Vít Bielka, tel. 730 150 586
          email
    bielka@zsezzlin.cz (kancelář 208)

    Statutární zástupce školy
    Mgr. Irena Bublíková, tel. 778 714 104
          email
    bublikova@zsezzlin.cz (kancelář 204)

    Zástupkyně pro 1. stupeň
    PaedDr. Miroslava Horníková, tel. 736 620 207
          email
    hornikova@zsezzlin.cz (kancelář 204)

     

    KANCELÁŘ ŠKOLY

    Ekonomka
    Marcela Kučerová, tel. 778 714 206
          email
    kucerova@zsezzlin.cz (kancelář 206)

    Personalistka
    Bc. Daniela Michlíková, tel. 778 714 206
          email
    michlikova@zsezzlin.cz (kancelář 206)

     

    ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

    Výchovný poradce, vedoucí ŠPP
    Mgr. Kateřina Korcová, tel. 778 774 508
          email
    korcova@zsezzlin.cz (kabinet 508)

    Kariérový poradce

    Ing. Alice Ernestová, tel. 778 774 511
          email
    ernestova@zsezzlin.cz (kabinet 511)

    Metodik prevence

    Mgr. Martin Bartoš, tel. 778 967 406
          email
    bartos@zsezzlin.cz (kabinet 406)

    Školní psycholog
    dr. Marcela Křenovská, PhD., tel. 778 716 310
          email
    krenovska@zsezzlin.cz (kabinet 310)
     
    Speciální pedagog
    Bc. Věra Balejová, tel. 778 774 506
          email
    balejova@zsezzlin.cz (kabinet 506)
     
     

    TŘÍDNÍ UČITELÉ

    1.A (učebna 203)

    Barbora Kubíčková, tel. 778 714 210
          email
    kubickova@zsezzlin.cz (kabinet 210)

    1.B (učebna 205)
    Gabriela Ducháčková, tel. 778 714 210
          email
    duchackova@zsezzlin.cz (kabinet 210)

    2.A (učebna 305)
    Mgr. Ivana Antonová, tel. 778 714 210
          email
    antonova@zsezzlin.cz (kabinet 210)

    3.A (učebna 303)
    Mgr. Marie Lipenská, tel. 778 714 210
          email
    lipenska@zsezzlin.cz (kabinet 210)

    4.A (učebna 306)
    Mgr. Simona Klepalová, tel. 778 716 311
          email
    klepalova@zsezzlin.cz (kabinet 311)

    4.B (učebna 302)
    Mgr. Simona Válková, tel. 778 716 311
          email
    valkova@zsezzlin.cz (kabinet 311)

    5.A (učebna 408)
    Mgr. Petra Vybíhalová, tel. 778 714 210
          email
    vybihalova@zsezzlin.cz (kabinet 210)

    5.B (učebna 307)
    Mgr. Lenka Bernátková, tel. 778 774 506
          email
    bernatkova@zsezzlin.cz (kabinet 506)

    5.C (učebna 503)
    Mgr. Kateřina Korcová, tel. 778 774 508
          email
    korcova@zsezzlin.cz (kabinet 508)

    6.A (učebna 308)
    Mgr. Marie Hradilová, tel. 778 716 314
          email
    hradilova@zsezzlin.cz (kabinet 314)

    6.B (učebna 510)
    Mgr. Jitka Mrkvičková, tel. 778 774 508
          email
    mrkvickova@zsezzlin.cz (kabinet 508)

    7.A (učebna 407)
    Mgr. Markéta Zvonková, tel. 778 967 412
          email
    zvonkova@zsezzlin.cz (kabinet 412)

    7.B (učebna 509)
    Mgr. Sabina Šišková, tel. 778 774 511
          email
    siskova@zsezzlin.cz (kabinet 511)

    8.A (učebna 410)
    Mgr. Hana Kovaříková, tel. 778 967 412
          email
    kovarikova@zsezzlin.cz (kabinet 412)

    8.B (učebna 404)
    Mgr. Martin Bartoš, tel. 778 967 406
          email
    bartos@zsezzlin.cz (kabinet 406)

    8.C (učebna 405)
    Mgr. Jan Česnek, tel. 778 967 406
          email
    cesnek@zsezzlin.cz (kabinet 406)

    9.A (učebna 505)
    Mgr. Patrik Hetmer, tel. 778 967 406
          email
    hetmer@zsezzlin.cz (kabinet 406)

    9.B (učebna 312)
    Mgr. Martina Boušková, tel. 778 716 314
          email
    bouskova@zsezzlin.cz (kabinet 314)

    9.C (učebna 512)
    Mgr. Miroslav Miklík, tel. 778 774 512
          email
    miklik@zsezzlin.cz (kabinet 514)

    9.D (učebna 409)
    Mgr. Hana Vařáková, tel. 778 967 411
          email
    varakova@zsezzlin.cz (kabinet 411)

     

    NETŘÍDNÍ UČITELÉ

    Mgr. Martina Běhulová, tel. 778 967 412
          email
    behulova@zsezzlin.cz (kabinet 412)

    Ing. Alice Ernestová, tel. 778 774 511
          email
    ernestova@zsezzlin.cz (kabinet 511)

    Ing. Petr Fajkus, tel. 608 676 987
          email
    fajkus@zsezzlin.cz (kabinet 403)

    Mgr. Stanislav Gerich, tel. 608 676 987
          email
    gerich@zsezzlin.cz (kabinet 403)

    Mgr. Jana Hrubá, tel. 778 714 210
          email
    hruba@zsezzlin.cz (kabinet 210)

    Mgr. Hana Chwaszczová, tel. 778 967 406
          email
    chwaszczova@zsezzlin.cz (kabinet 406)

    Mgr. Jitka Kořístková, tel. 778 967 412
          email
    koristkova@zsezzlin.cz (kabinet 412)

    Mgr. Eva Krčmářová, tel. 778 714 210
          email
    krcmarova@zsezzlin.cz (kabinet 210)

    Bc. Kateřina Přibylová, tel. 778 774 512
          email
    pribylova@zsezzlin.cz (kabinet 514)

    Mgr. Petr Tomáš, tel. 778 774 512
          email
    tomas@zsezzlin.cz (kabinet 514)

    Mgr. Monika Vybíralová, tel. 778 967 411
          email
    vybiralova@zsezzlin.cz (kabinet 411)

    PhDr. Antonín Zderčík, Ph.D., tel. 778 714 210
          email
    zdercik@zsezzlin.cz (kabinet 210)

    Mgr. Nikola Zvolenská, tel. 778 714 210
          email
    zvolenska@zsezzlin.cz (kabinet 210)

    Mgr. Andrea Žilková, tel. 778 716 311
          email
    zilkova@zsezzlin.cz (kabinet 311)

     

    ASISTENTI PEDAGOGA

    Vladimíra Bachanová, tel. 731 051 163
          email
    bachanova@zsezzlin.cz (kabinet ŠD)

    Bc. Věra Balejová, tel. 778 774 506
          email
    balejova@zsezzlin.cz (kabinet 506)

    Olena Dovhopiat, tel. 778 716 314
          email
    dovhopiat@zsezzlin.cz (kabinet 314)

    Radka Löfflerová Buráňová, tel. 778 774 506
          email
    lofflerova@zsezzlin.cz (kabinet 506)

    Ivana Pagáčová, tel. 778 967 411
          email
    pagacova@zsezzlin.cz (kabinet 411)

    Ludmila Slováková, tel. 731 051 163
          email
    slovakova@zsezzlin.cz (kabinet ŠD)

    Veronika Strnadelová, tel. 778 774 511
          email
    strnadelova@zsezzlin.cz (kabinet 511)

    Lenka Šerá, tel. 778 714 210
          email
    sera@zsezzlin.cz (kabinet 210)

    Bc., Ing. Světlana Topičová, tel. 778 714 210
          email
    topicova@zsezzlin.cz (kabinet 210)

     

    ŠKOLNÍ DRUŽINA

    Jitka Stará, tel. 731 051 163
          email
    stara@zsezzlin.cz (kabinet ŠD)

    Vladimíra Bachanová, tel. 731 051 163
          email
    bachanova@zsezzlin.cz (kabinet ŠD)

    Ludmila Slováková, tel. 731 051 163
          email
    slovakova@zsezzlin.cz (kabinet ŠD)

  • Počet návštěv: 919
 • Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace
  tel. 778 714 206

  email skola@zsezzlin.cz